naslovnica

Razmještaj

naslovnica

Razmještaj

RRC ima 2 ureda u Rusiji, 3 ureda u CIS-u, 7 ureda u Istočnoj Europi i prodajne zastupnike u Rumunjskoj i Bugarskoj.

razmjestaj_mapa

siva_linija

plavi_kvadratic  Zemlje u kojima je prisutan RRC.

RRC Rusija (Moskva) – 1992.
RRC Rusija (Sankt Peterburg) – 1995.
RRC Ukrajina – 1997.
RRC Poljska (Varšava) – 1998.
RRC Češka – 1999.
RRC Mađarska – 2000.
RRC Poljska (Vroklav) – 2002.
RRC Srbija – 2003.
RRC Slovenija – 2005.
RRC Kazahstan – 2005.
RRC Azerbejdžan – 2006.
RRC Hrvatska (Zagreb) – 2013.