naslovnica

IP Office 500 Osnovne Kartice

naslovnica

AVAYA IP Office 500 osnovne kartice

IP 500 centralna jedinica ima 4 slota za ubacivanje kartica. Ove kartice se mogu podijeliti na 2 tipa; osnovne kartice i dodatne kartice (daughter board card). Osnovne kartice imaju prednji panel i portove za povezivanje kablova. Dodatne kartice mogu biti dodate osnovnoj kartici za osiguranje dodatnih mogućnosti (najčešće zbog trunk konekcija).

osnovna_kartica

Dostupne su sljedeće osnovne kartice:

IP500 Digital Station 8 kartica (max. 3 se mogu instalirati u IP500 v2)

 • Ova kartica ima 12 RJ45 portova. Prvih 8 portova su DS portovi za povezivanje Avaya-inih digitalnih telefona (koji nisu IP telefoni). Kartica može biti nadopunjena dodatnom IP500 trunk karticom, koja tada koristi dodatna 4 RJ45 porta za trunk konekcije.
 • Ova kartica prihvaća jednu dodatnu IP Office 500 trunk karticu bilo kojeg tipa.
 • Ova kartica podržava sljedeće serije Avaya 1400, 2400, 5400, 6400 telefona, kao i T3 telefone (samo za EMEA regiju) i 3810 bežične telefone (samo za Sjevernu Ameriku).
 • 4400 serija telefona (4406D, 4412D i 4424D) nije podržana ovom karticom, već samo na Digital Station trunk modulima za proširenje. Stoga max. 360 telefona serije 4400 je podržano na ovom sustavu


IP500 Analog 2 kartica (max. 4 se mogu instalirati u IP500 v2)

 • Ova kartica ima 2 analogna porta (1-2) za lokale za povezivanje analognih telefona. Kartica može biti nadopunjena dodatnom IP Office 500 dodatnom trunk karticom, koja onda koristi posljednja 4 RJ45 porta (9-12) za trunk konekcije.
 • Ova kartica podržava jednu dodatnu IP Office 500 trunk karticu bilo kojeg tipa.

 


IP500 Analog 8 kartica (max. 4 se mogu instalirati u IP500 v2)

 • Ova kartica ima 8 analognih portova za lokale za povezivanje analognih telefona. Kartica može biti nadopunjena dodatnom IP Office 500 trunk karticom, koja tada koristi dodatna 4 RJ45 porta za trunk konekcije.
 • Ova kartica podržava jednu dodatnu IP 500 trunk karticu bilo kojeg tipa. Kada je nadopunjena s dodatnom analognom trunk karticom, osigurava jedan tzv. power-fail port (za vrijeme nestanka napajanja, posljednji port za lokale (port 8) se povezuje na posljednji analogni trunk port (port 12)).


IP500 Combination ATM kartica s 4 analogna trunk porta (max. 2, samo u IP500 V2)
Ova kartica radi samo u IP 500 V2 i osigurava:

 • 4 analogna trunk porta
 • 2 analogna porta za lokale (za povezivanje analognih telefona)
 • 6 portova za digitalne lokale (DS) za povezivanje Avaya digitalnih telefona
 • 10 VCM kanala za podršku IP telefona ili umrežavanje IP Office sustava
 • Ova kartica već uključuje dodatnu IP 500 trunk karticu, stoga se nijedna dodatna kartica ne može dodati. Osigurava jedan power-fail port (port 7 ili port 8). Max. 2 ovakve kartice su dozvoljene u IP500 v2 šasiji.


IP500 Combination BRI kartica sa 2 BRI trunk porta (max. 2, samo u IP500 V2)
Ova kartica radi samo u IP 500 V2 i osigurava:

 • 2 BRI trunk porta (4 kanala)
 • 2 analogna porta za lokale (za povezivanje analognih telefona)
 • 6 portova za digitalne lokale (DS) za povezivanje Avaya digitalnih telefona
 • 10 VCM kanala za podršku IP telefona ili umrežavanje IP Office sustava
 • Ova kartica već uključuje dodatnu IP 500 trunk karticu, stoga se nijedna dodatna kartica ne može dodati. Osigurava jedan power-fail port (port 7 ili port 8). Max. 2 ovakve kartice su dozvoljene u IP500 v2 šasiji.


IP500 VCM kartice (max. 2 se mogu instalirati u IP500 v2)

 • Ova kartica osigurava govorne reducirane kanale za korištenje s VoIP pozivima, SIP trunk linijama ili IP-bazirano umrežavanje IP Office sustava. Kartica je dostupna u varijantama koje podržavaju 32 ili 64 kanala.
 • Maksimalan broj podržanih govornih reduciranih kanala, koristeći IP500 VCM osnovne kartice, kombinirane kartice i/ili IP 400 VCM kartice na IP 500 Legacy Card Carrier, je 148.
 • Max. broj kanala koji se mogu koristiti na svakoj IP 500 VCM kartici varira u ovisnosti kodeka koji se koristi, kao što je prikazano u sljedećoj tablici.
 • Kartica može biti nadopunjena sa dodatnom IP Office 500 trunk karticom, koja koristi 4 RJ45 porta za trunk konekcije.
 • Ova kartica podržava jednu dodatnu IP 500 trunk karticu bilo kojeg tipa.
Kodek
VCM 32 kartica
VCM 64 kartica
Combination kartica
G.711326410
G.729306010
G.723224410


IP500 4-port Extension kartica za proširenje (max. 1 se može istalirati u IP500 v2)

 • Ova kartica osigurava portove za 4 dodatna trunk modula za proširenje
 • 4-portna kartica za proširenje mora biti instalirana u 4-ti slot centralne jedinice.
 • Nije moguće povezati dodatnu karticu sa 4-portnom karticom za proširenje.


IP Office 500 Legacy Card Carrier (maksimum 2)

 • Ova kartica dozvoljava razne IP 400 glavne i VCM kartice da se koriste sa IP Office 500 centralnom jedinicom. Prednja strana kartice uključuje broj panela koji mogu biti snapped off dte označavaju dostupne portove kada je IP 400 glavna kartica nadopunjena.
 • Ova kartica ne podržava niti jednu dodatnu IP Office 500 glavnu karticu.
 • IP Office 500 centralna jedinica može podržavati najviše dvije IP 400 glavne ili VCM kartice montirajući svaku karticu na IP Office 500 Legacy Card Carrier.

Ova kartica podržava, svaku od sljedećih IP 400 kartica:

 • 700185200 – PRI T1
 • 700185218 – Dual PRI T1
 • 700272461 – PRI 30 E1 (1.4)
 • 700272479 – Dual PRI E1
 • 700241631 – PRI 30 E1R2 RJ45
 • 700241649 – Dual PRI E1R2 RJ45
 • 700241656 – PRI 30 E1R2 COAX EXP
 • 700241664 – PRI 60 E1R2 COAX EXP
 • 700241649 – Dual PRI E1R2 RJ45
 • 700359938 – ANLG 4 Uni
 • 700262017 – BRI-8 (UNI)
 • 700359854 – VCM 4
 • 700359862 – VCM 8
 • 700359870 – VCM 16
 • 700359888 – VCM 24
 • 700293939 – VCM 30