naslovnica

IP Office 500 Dodatne Kartice

naslovnica

AVAYA IP Office 500 dodatne kartice

IP Office 500 dodatne trunk kartice mogu biti dodate postojećim IP500 osnovnim karticama kako bi osigurale podršku za trunk portove. Dodatna kartica koristi portove na osnovnoj kartici za povezivanje svojih kablova. Dodavanje IP500 dodatne trunk kartice podržano je na IP500 osnovnim karticama za digitalne lokale (Digital Station), za analogne lokale (Analog Phone) i VCM osnovnim karticama. Nisu podržane na IP500 Legacy Card Carrier osnovnoj kartici.

Za one osnovne kartice koje podržavaju dodatne kartice, nema ograničenja u kombiniranju tipova kartica. Međutim, u sustavima s osnovnim karticama za 8 analognih lokala (Analog Phone 8) i dodatnim analognim trunk karticama, kombiniranje 2 tipa se preporučuje jer osigurava podršku za tzv. analogni power failure za jedan trunk/lokal (ne odnosi se na osnovnu karticu za 2 analogna telefona).

Svaka dodatna kartica se isporučuje s nosačima za montiranje na osnovnog kartici i etiketom kako bi se pokazalo da je dodatna kartica instalirana u određenom slotu.


IP500 Trunk Analog 4 kartica (Max. 4)

 • Ova kartica može biti dodata IP500 kartici za digitalne lokale, IP500 osnovnoj kartici za analogne lokale ili IP500 VCM kartici. To dopušta ovoj kartici da podrži 4 analogna loop-start trunka. Takođe osigurava 1 analogni V.32 modem.
 • Kada je nadopunjena sa IP500 osnovnom karticom za 8 analognih lokala (ne vrijedi za Phone 2 karticu), podržava 1 power failure lokal ka trunk konekciji.


IP500 Trunk BRI kartica (Euro ISDN) (Max. 4)

 • Ova kartica može biti dodata IP500 kartici za digitalne lokale, IP500 osnovnoj kartici za analogne lokale ili IP500 VCM kartici. To dopušta ovoj kartici da također podrži do 4 BRI trunk konekcije, gdje svaki trunk osigurava 2B+D digitalna kanala. Kartica je dostupna u varijantama sa 2 porta (4 kanala) i 4 porta (8 kanala).
 • Portovi na IP500 BRI karticama mogu biti pojedinačno konfigurirani na način da funkcioniraju kao S-sučelje (S0 mod). Kada se postavi kao S-sučelje, podešavanja za Line biti će potpuno ista kao za Circuit na So8 modulu za proširenje.
 • Ovi trunkovi podržavaju mobility karakteristike na Mobile Call Controll i one-X Mobile klijentima.


IP500 Trunk PRI kartica (Max. 4)

 • Ova kartica može biti dodata IP500 kartici za digitalne lokale, IP500 osnovnoj kartici za analogne lokale ili IP500 VCM kartici. To dopušta ovoj kartici da podržava PRI digitalne konekcije. Dostupne su u verzijama s jednim (single) ili dva (dual) PRI porta. PRI može biti konfiguriran za T1, E1 ili E1R2 MFC upotrebu ovisno o području na kojem se koristi.
 • IP500 Univerzalna PRI trunk kartica uključuje integrirani CSU/DSU. CSU funkcija dopušta trunk kartici da bude stavljena u Loop-back modu, zbog potreba testiranja. Ovo može biti postavljeno ručno ili koristeći aplikaciju za nadzor ili automatski s centralne lokacije slanjem Line Loop Back (LLB) signala. DSU funkcija dopušta T1/E1 trunk kartici međusobno korištenje između servisa podataka i govora.

Mogućnosti ove kartice su:

 • Svaka kartica se može konfigurirati na način da se poveže s T1, E1 ili E1R2 linijama.
 • Kartica je dostupna sa jednim ili dva PRI porta. Varijanta sa jednim portom može podržati do 24 T1 kanala ili do 30 E1 kanala. Varijanta s 2 porta može podržati do 48 T1 kanala ili 60 E1 kanala.
 • Na svakoj kartici, u početku (by default) je omogućeno 8 kanala po sučelju. To znači da 1-portni PRI ima 8 omogućenih kanala, dok 2-portni PRI ima 16 omogućenih kanala.
 • Više kanala može biti omogućeno kupovinom dodatnih licenci u koracima od po 2 ili 8 kanala.
 • IP500 PRI dodatna kartica radi na svakoj IP500 VCM ili osnovnoj kartici sa proširenjem (ne na Legacy Card Carrier osnovnoj kartici).
 • Do 4 univerzalne PRI kartice mogu biti instalirane u bilo kojoj kombinaciji u IP500 šasiji (centralnoj jedinici).

Mogućnosti nadzora:

 • Vizualni indikatori koji pokazuju stanje servisa
 • Fizičke test točke za nadzor prometa.
 • Ovi trunkovi podržavaju mobility karakteristike na Mobile Call Controll i one-X Mobile klijentima.