naslovnica

IP Office Platforma

naslovnica

IP Office Platforma

IP Office je modularno komunikacijsko rješenje koje podržava od 2 do 384 kanala na jednoj platformi. IP Office podržava povezivanje do 32 lokacije i 1000 korisnika u mreži sa više lokacija, nudeći fleksibilne i redundantne mogućnosti. Osigurava funkcionalnost hibridnog PBX sustava s istovremnom podrškom za TDM i IP telefone i trunk linkove. IP Office ima ugrađene mogućnosti za prijenos podataka, nudeći IP usmjeravanje, preusmjeravanje i firewall zaštitu između LAN i WAN (LAN2). IP Office ima Web bazirani paket aplikacija koji nudi: kontakt centar izvještavanje, govorne i email poruke, IVR (Interactive Voice Response), konferencije i integraciju telefonije i računala (CTI).

ip_office_platforma
IP Office rješenje sastoji se od hardverskih jedinica i aplikacijskog softvera. Hardver osigurava poveznicu za govorne jedinice i priključke za podatke i procesorske jedinice za softver. Svaki IP Office sustav zahtjeva sistemsku centralnu jedinicu (IP500 v2), trunk veze ka pružatelju usluga i module za proširenje za TDM telefonske priključke. IP telefoni se na IP Office platformu povezuju preko LAN poveznica.

Sa softverskom verzijom Release 7.0, dostupni su novi moduli za proširenje (DS) koji služe za povezivanje digitalnih telefona. Nove DS kartice podržavaju RJ21 konektore za povezivanje telefona.

www.avaya.com