naslovnica

AVAYA

naslovnica

Pametne komunikacije

AVAYA profil tvrtke

avaya_company

Avaya razvija inteligentna komunikacijska rješenja i smatra se vodećim pružateljem IP telefonije, kontakt centara i rješenja na polju objedinjene komunikacije. Avaya uspješno integrira komunikacijske procese u poslovne procese omogućavajući veću produktivnost zaposlenih, veću efikasnost kompanije i veće zadovoljstvo klijenata i pri tome omogućava kompaniji globalnu povezanost. Više od milijun kompanija širom svijeta, među kojima je i više od 90% Fortune 500 kompanija, koriste Avaya rješenja.

 

AVAYA Pruža konkurentnost kompanijama

avaya_konkurentnost

Avaya može ponuditi svakoj lokalnoj ili međunarodnoj kompaniji, bez obzira na veličinu, efikasna komunikacijska rješenja koja u velikoj mjeri doprinose konkurentnosti i donose dodanu vrijednost kompaniji. Avaya također nudi rješenja za male i srednje tvrtke sa velikim funkcijskim portfoliom i prilagodljivom cijenom. Koristeći modularne komponente, sustav koji uključuje i usluge prilagođen je svim vašim potrebama. Inteligentna AVAYA rješenja pomažu Vašoj kompaniji i okolini obzirom da je Avaya razvila proizvode, programe i rješenja koja pomažu u smanjenju emisije CO2 plinova, posebno s aktivnostima kao što su poslovna putovanja, odlazak na posao i potrošnja električne energije. Avaya podržava teleworking, kolaboracijska rješenja s audio i web konferencijom, a isto tako smanjuje troškove električne energije vezane za komunikacijske sustave. Na ovaj način, Avaya pomaže korisnicima dostizanje kompanijskih i ekoloških ciljeva.

 

AVAYA povijest kompanije

avaya_history

Avaya funkcionira kao samostalna kompanija još od 2. listopada 2000. godine kada se odvojila od tvrtke Lucent Technologies. Prije toga, Avaya je bila dio Western Electric i AT & T više od 100 godina. Avayalab, dio kompanije Avaya, svoje poslovanje bazira pretežno na istraživanje i razvoj komunikacijskih tehnologija za kompanije i vlasti. Ova tvrtka uspješno je radila 75 godina kao dio Bell Laboratories, jednog od najboljih istraživačkih instituta u svijetu, koja ima 3.000 registriranih patenata od svog početka pa do sada. 18. studenog 2004. godine, Avaya je kupila Tenovis, kompaniju sa stogodišnjom tradicijom u području komunikacija. Kompanije Silver Lake i TPG Capital kupile su kompaniju Avaya u listopadu 2007. godine.

www.avaya.com